HomePali Languageपेशों के नाम पालि भाषा में हिंदी अर्थ सहित

पेशों के नाम पालि भाषा में हिंदी अर्थ सहित

आजीविकाओं पेशों के नाम पालि में – Professions Name in Pali

हिंदी नामपालि नाम
कलाकारनटो/कलाकारो
गृहिणीघरणी
डांसरनत्तको
लेखकलेखको
सम्पादकसम्पादको
अध्यापकअज्झापको
नाईनहापितो/नापितो
लोहारकम्मारो
बढ़ईवड्डकी
रथ-चालकसारथी
लुटेरावञ्चको
हलवाईसुदो/पाचको
किसानकस्सको
शिल्पीसिप्पि
विक्रेताविक्कयी
दवा-विक्रेताओसधिको
तेलीतेलिको
इत्र बेचने वालागन्धिको
कसाईसूकरिको
चालकचालको/पाजको
मुनिमुनि/तापसो
वैद्यवेज्झो/तिकिच्छको
इंजीनियरयन्तसिप्पी
मालीमाली
पुलिसआरक्खको
गेट कीपरद्वारपालको
सुनारसुवण्णकारो
शिकारीव्याधो
मजदूरकम्मकारो
वकीलवक्किलो
गणितज्ञगणको
व्यापारीवाणिजो
चित्रकारचित्तकारो
खिलाड़ीकीळको
उपदेशकउपदेसको
भिक्खु/भिक्षुभिक्खु
प्रकाशकपकासको
चर्मकारचम्मकारो
दुकानदारआपणिको
गायकगायको
दासदासो
सर्वेक्षकभूमिमापको
दर्जीतुण्णवायो
आचार्यआचरियो
शिक्षकसिक्खको
चोरचोरो
योद्धायोद्धो
सैनिकसेनिको
धोबीरजको
लुहारलोहकारो
शिष्यसिस्सो
तीरंदाजइस्सासो
कर्णधारकम्मकारो
नाविकनाविको
चक्रवर्तीचक्कवत्ती
राजाराजा
मतवालासोण्डिको
गर्भवतीगब्भिनी
काणाएकनयनो
मुर्दामतो

— भवतु सब्ब मंगलं —

Must Read

spot_img